odwierty geologiczne

Oferta

W zakresie geologii i geotechniki wykonujemy prace terenowe tj. odwierty geologiczne, sondowania dynamiczne SD10 i SLVT podczas których określane są parametry gruntu dla poszczególnych przewiercanych warstw. Ocena warunków gruntowo wodnych uzupełniana jest pomiarami zwierciadła wody. Istnieje możliwość zainstalowania tymczasowego piezometru do samodzielnej obserwacji poziomu wody.

Na podstawie prac terenowych opracowywana jest opinia geotechniczna lub dokumentacja badań podłoża gruntowego. Czytelne, zwięzłe opracowanie z praktycznymi wnioskami i zaleceniami. Badania gruntu wykonywane są dla:

 • rozpoznania warunków gruntowo wodnych przed zakupem działki
 • potrzeb budowy, konstrukcji fundamentu, nadbudowy obiektu
 • przydomowych oczyszczalni ścieków
 • badanie zanieczyszczeń gruntu
 • odprowadzenia wody, studni chłonnych
 • rozpoznanie złóż piasku, żwiru


 • W zakresie hydrogeologii wykonujemy projekty studni głębinowych i pionowych wymienników ciepła (pomp ciepła). Doświadczenie praktyczne pozwoli nam zaproponować optymalne rozwiązanie, technikę, wykonawcę.

  Wykonujemy również inne roboty wiertnicze tj. odwierty średnicy 160mm, 180mm, 250mm, przewierty świdrami PDC, koronkami diamentowymi, wiercenia płuczkowe i inne.


  odwierty geologiczne  Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie jest zabronione.
  Projekt i wykonanie strony: mnmedia.pl